Service på bilen

Idag räcker det inte alltid till att själv byta olja och filter på bilen när det är dags för service, det är många kontrollpunkter som ska prickas av och det kan vara bra att kolla av med en bilverkstad som kan svara på de frågor och funderingar man har.

Din bil klarar sig inte med enbart oljebyte idag utan innehåller många fler vätskor som har olika bytesintervaller och slitdelar som ska kontrolleras för att bilen ska kunna behålla sin prestanda. Allt detta har din verkstad koll på och kan ge dig ett prisförslag på vad det kommer att kosta vid service. Idag kan du enkelt via Internet boka verkstadstid och det lönar sig att jämföra olika priser och erbjudanden.

För att hålla koll på sin service så har dagens bilar en servicelampa som indikerar när det är dags att boka sin service men man bör också ha en väl ifylld servicebok. Detta har att göra både med hur många mil man kör och för att du ska kunna hålla koll på att serva din bil en gång per år, om man inte kör så långa sträckor, så att det inte slarvas med underhållet. I serviceboken står det vad som behöver servas på just din bilmodell och när det ska göras men det är som sagt individuellt och servicebehovet måste tillgodoses beroende på hur mycket du använder bilen och servicen skiljer sig mellan olika modeller, det kan vara olika dimensioner på filter, skilja i konstruktion, byte av transmissionsolja, tändstift och så vidare.

Det finns mer information om vad man ska tänka på vid service på Motormännens hemsida Tänk också på att ifall man måste utnyttja garantin eller maskinskadeförsäkringen på sin bil så ska man följa de intervaller som står i bilens servicebok, man får inte ha avvikelser mer än någon månad eller 100 mil från intervallen. Det är också värdehöjande för bilen om den ska säljas när alla stämplar finns på plats i boken.